Complex ICT

Projecten

Uw serverpark moet vervangen worden, u gaat migreren naar Office 365, of u wilt overstappen naar de Cloud? Wellicht heeft uw ICT afdeling tijdelijk extra ondersteuning nodig. Of u wilt de functionaliteit van uw netwerk laten onderzoeken? Onze specialisten kunnen al deze werkzaamheden op projectbasis voor u verrichten.

Tevreden als u tevreden bent

Schakelt u Complex ICT in, dan mag u rekenen op een professionele aanpak van uw project. Daarnaast hebben al onze specialisten ruime ervaring met migratie, onderhoud en support van complete en complexe infrastructuren, tot en met de implementatie van security of backup oplossingen. Wij zijn gewend te werken in MKB en Enterprise omgevingen en beschikken over HBO/WO denk- werkniveau.

Met ons team staan we met kennis en kunde paraat. En wij zijn pas tevreden als u dat bent!

Werkwijze

Onze gestructureerde werkwijze bestaat uit een aantal fasen, waarmee wij garant staan voor service en kwaliteit. In eerste instantie wordt, uitgaand van uw specifieke bedrijfsbehoeften, een inventarisatie gemaakt van uw wensen en eisen ten aanzien van functionaliteit. Op basis daarvan ontvangt u van ons een overzichtelijke, transparante offerte die wij persoonlijk met u doornemen.

Als het voorstel tot tevredenheid is uitgewerkt en de opdracht is gegund, wordt gestart met een vooronderzoek. Met de uitkomsten hiervan wordt vervolgens overgegaan tot pre-installatie van de hardware, software, en cloud, de configuratie en DOA testing. Hierop volgt de installatie en pas na uitvoerig testen vindt de uiteindelijke migratie plaats.

Tenslotte geven we nazorg, werken we de documentatie bij en zorgen we dat alles wordt gemonitord en beheerd. Onze zorgvuldige aanpak zorgt ervoor dat u tijdens de dagelijkse werkzaamheden minimaal hinder ondervindt van de uitrol van het project.